Λεωφόρος Ελευθερίας 4
57010 ΦΙΛΥΡΟ
Ελλάδα
2310677456