Καμάρι
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Ελλάδα
2286071397
Οία
84702 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Ελλάδα
2286071397