3ο χιλ. Εθν. Οδού Πύργου-Πατρών
27100 ΠΥΡΓΟΣ
Ελλάδα
2621505160