Εθν. Αντίστασης 18
48100 ΠΡΕΒΕΖΑ
Ελλάδα
2682028921