Μαντώ Μαυρογένους 21
84400 ΠΑΡΟΣ
Ελλάδα
6971693819
Νάουσα
Άγιος Νικόλαος
84410 ΠΑΡΟΣ
Ελλάδα
6946948437