Ανδρέου Δημητρίου 57
67100 ΞΑΝΘΗ
Ελλάδα
2541072363