Κεντρική Πλατεία Μετσόβου
44200 ΜΕΤΣΟΒΟ
Ελλάδα
6937445824