Λεωφόρου Καραμανλή 35
45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ελλάδα
6946153431