Αιάκου 7 & Σπύρου Ρόδη
18010 ΑΙΓΙΝΑ
Ελλάδα
2297028628